06022017

Visite de M. Bauler, député

Den 3.2 haten mir déi Hären Députéierten André Bauler an Serge Wilmes op Visite, fir eisen Klassen een Exposé iwwert de Brexit ze halen.