01052017

Team Building 8PO1 an 9PR1

D'8PO1 an d'9PR1 waren fir 2 Deeg an der Natur ënnerwee, wou si bei flotten Aktivitéiten sech an hier Matschülerinnen besser kennen geléiert hunn.

Méi Fotoen: Fotoen Team Building