04042017

Messes de fin du trimestre

Mir hunn wéi all Joer eist Trimester mat enger Mass an der Ettelbrécker Kierch ofgeschloss.